Regio's (klik op een regio)
Contact
NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Publicatie zoeken

Duurzaam inkopen en aanbesteden - provincie Utrecht

Gepubliceerd door: Randstedelijke Rekenkamer
Gepubliceerd op: 11-04-2012
laatst gewijzigd op: 11-04-2012 11:39:48
Bron:
Auteur: Randstedelijke Rekenkamer

Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie is ‘duurzaamheid’ een aspect dat in toenemende mate aandacht krijgt. Het begrip ‘duurzaamheid’ zelf is de laatste jaren ook veelomvattender geworden: het omvat niet alleen milieucriteria, maar inmiddels ook sociale voorwaarden. Op rijksniveau zijn er kaders en criteria ontwikkeld voor duurzaam inkopen. De Rekenkamer heeft de kwaliteit van het duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid van de vier Randstadprovincies en de uitvoering daarvan onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een Bestuurlijke nota en een Nota van bevindingen. De Bestuurlijke nota bevat de conclusies en aanbevelingen voor de provincie Utrecht, de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten en een provincievergelijking. De onderliggende bevindingen zijn beschreven in de Nota van bevindingen.