• Rekenkamerrapport

  Inzet oud-politici door de provincie Limburg

  De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de inzet van oud-politici door de provincie Limburg. Het betreft een onderwerp dat raakt a…
 • Rekenkamerrapport

  Kaders tellen provincie Limburg

  Provincies werken steeds vaker samen in netwerken met andere publieke en private partners om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Deze samenwerk…
 • Rekenkamerrapport

  Verkeersveiligheid provincie Noord-Brabant

  De Zuidelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar het verkeersveiligheidsbeleid van de provincie Noord-Brabant.
 • Rekenkamerrapport

  Covid-19

  De Rekenkamer Zeeland voerde een kort onderzoek uit naar de besluitvorming en informatie-uitwisseling tussen Gedeputeerde Staten (GS) en Provincial…
 • Nieuws

  Stand van zaken Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers

  (15 april). De behandeling van het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers (nr 35 298) is weer uitgesteld. Op de agenda voor de Tweede Kame…
 • Rekenkamerrapport

  Stads- en streekvervoer over de weg

  De rekenkamer Zeeland geeft geen onafhankelijk totaaloordeel in het rapport. Het ontbreekt aan een normatief kader op specifieke onderdelen. De bel…
 • Rekenkamerrapport

  Lokale steun in crisis. Een vergelijking van coronasteunmaatregelen in Arnhem…

  De Rekenkamers van Arnhem, Breda en Tilburg en de rkc Oss hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar welke lokale coronasteunmaatregelen door de 4 ge…
 • Rekenkamerrapport

  Gemeentelijke weerbaarheid en ondermijning

  De RKC heeft onderzoek gedaan naar de gemeentelijke weerbaarheid en ondermijning waarbij zij beoogd een bijdrage te leveren aan het vergroten van d…
 • Rekenkamerrapport

  Zo sterk als de zwakste schakel

  Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: “Is de informatieveili…
 • Rekenkamerrapport

  Invoering van de Omgevingswet in de gemeente Stichtse Vecht

  De RKC doet onderzoek naar de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij de gemeente Stichtse Vecht. De RKC vraagt zich af hoe de…
 • Rekenkamerrapport

  Digitale dienstverlening

  Met een onderzoek naar digitale dienstverlening wil de Rekenkamercommissie Olst-Wijhe inzichtelijk maken waar de gemeente staat op het gebied van d…
 • Nieuws

  Interview met Manon Fokke, nieuwe directeur NVRR

  Op 1 mei start Manon Fokke als nieuwe directeur van de NVRR. In special van de Nieuwsbrief staat een kennismakings-interview door Marcel van Dam, d…
 • Nieuws

  Manon Fokke nieuwe directeur NVRR

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuwe directeur. Manon Fokke neemt de functie per 1 mei a.s. ov…
 • Rekenkamerrapport

  Energie: van ambitie naar transitie

  De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de energieambities van de gemeente Veenendaal. Veenendaal wilde in 2035 energieneutra…
 • Rekenkamerrapport

  Segregatie in Breda

  De Rekenkamer Breda constateert dat de segregatie in Breda is toegenomen in de periode 2014-2019. Globaal zijn de buurten die al in goede doen ware…
15 april 2021
Nieuws

Stand van zaken Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers

(15 april). De behandeling van het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenk…
31 maart 2021
Nieuws

Interview met Manon Fokke, nieuwe directeur NVRR

Op 1 mei start Manon Fokke als nieuwe directeur van de NVRR. In special van d…
30 maart 2021
Nieuws

Manon Fokke nieuwe directeur NVRR

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heef…
21 april 2021
Waterschap Zuiderzeeland
Vacature

Voorzitter voor de Rekenkamercommissie

Waterschap Zuiderzeeland zoekt een proactieve en onafhankelijke voorzitter voor de Rekenkamercommissie | Lelystad | Flevoland | 15 uur per maand Waar u aan bijdraagt: Als voorzi…
20 april 2021
Gemeente Sint-Michielsgestel
Vacature

Vacature voorzitter

Profiel voorzitter rekenkamercommissie/functie-eisen: Onafhankelijke persoonlijkheid Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en een politiek bestuurlijke achtergrond…
21 april 2021
Zuidelijke
Rapport

Inzet oud-politici door de provincie Limburg

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de inzet van oud-politici door de provincie Limburg. Het betreft een onderwerp dat raakt aan het vertrouwen van de samen…
21 april 2021
Zuidelijke
Rapport

Kaders tellen provincie Limburg

Provincies werken steeds vaker samen in netwerken met andere publieke en private partners om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Deze samenwerkingen kennen vaak een lange do…

Evenementen en agenda

 • 18 december 2020

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV. In deze m…
 • 21 december 2020

  Webinar Handreikingen energietransitie II

  Handreikingen energietransitie I en II In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft e…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.