• Rekenkamerrapport

  Rekenkamerbenchmark Meldingen Openbare Ruimte

  Eindhoven heeft een goed doordacht systeem voor Meldingen Openbare Ruimte blijkt uit de benchmark
 • Rekenkamerrapport

  Inkoopbeleid gemeente Hoorn, Is alle waar naar zijn geld?

  De rekenkamercommissie concludeert dat het inkoopbeleid van de gemeente Hoorn voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat de uitvoering is nie…
 • Rekenkamerrapport

  Bomen in Leiden: tussen papier en praktijk

  De Bomenverordening en het Bomenfonds garanderen onvoldoende dat compensatie van gekapte bomen plaatsvindt. Hierdoor is in de afgelopen jaren het b…
 • Nieuws

  5 vragen over de toolbox beleidsevaluaties

  Waarom is deze toolbox ontwikkeld? De rijksoverheid wil meer inzicht in de kwaliteit van beleid: hoe goed zijn beleidsvoorstellen onderbouwd en wat…
 • Rekenkamerrapport

  Nazorgonderzoek Toegang tot de Wmo

  In 2019 deed de rekenkamer onderzoek naar de toegang tot de Wmo vanuit cliëntperspectief. Om de toegang tot de Wmo te verbeteren nam de raad alle a…
 • Rekenkamerrapport

  Handhaving in de openbare ruimte

  De handhaving in de openbare ruimte in Amersfoort door boa’s werkt goed in de praktijk. Beleid en uitvoering sluiten goed op elkaar aan. Er is wel …
 • Nieuws

  Politieke druk op lokale rekenkamers is onacceptabel

  De NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) is geschrokken van het onderzoek naar politieke druk op lokale rekenkamers…
 • Rekenkamerrapport

  Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

  De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeen…
 • Rekenkamerrapport

  Betrokkenheid van inwoners bij de warmte- en energietransitie in Hilversum

  In de periode november 2019 tot en met januari 2021 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van inwoners bij de energie- en warm…
 • Rekenkamerrapport

  De status van de integratie: Een onderzoek naar de integratie van statushoude…

  De Rekenkamercommissie onderzoekt de integratie van statushouders. Hierbij wordt gekeken naar het beleid en de uitvoering. Met name de thema’s arbe…
 • Rekenkamerrapport

  Een onderzoek naar het risicomanagement van de gemeente Ede

  De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of het risicomanagement van de gemeente Ede in theorie en praktijk op een adequate wijze vorm krijgt. H…
 • Nieuws

  Juridische vraagstukken

  Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid van rekenkamers en rekenkamercommissies? Lees er alles over in dit artikel. Aansprakelijkheid is de …
 • Rekenkamerrapport

  Cultuurbeleid gemeente Hoorn 2012-2020

  Uit dit rekenkameronderzoek blijkt dat Hoorn een divers en gewaardeerd cultureel aanbod heeft. Wel kan het cultuurbeleid doeltreffender en doelmati…
 • Nieuws

  Klankbordgroepen

  Eerder is in de ALV afgesproken een klankbordgroep te vormen, die het bestuur in kan schakelen om mee te denken over uiteenlopende zaken. Daar will…
 • Nieuws

  Oproep: leden congrescommissie

  Ook dit jaar wil het bestuur graag weer een congrescommissie vormen om me te denken over inhoud en opzet van het jaarcongres of wellicht meerdere k…
24 februari 2021
Nieuws

5 vragen over de toolbox beleidsevaluaties

Waarom is deze toolbox ontwikkeld? De rijksoverheid wil meer inzicht in de kw…
11 februari 2021
Nieuws

Politieke druk op lokale rekenkamers is onacceptabel

De NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) is g…
4 februari 2021
Nieuws

Juridische vraagstukken

Hoe zit het eigenlijk met de aansprakelijkheid van rekenkamers en rekenkamerc…
4 maart 2021
Rekenkamercommissie Alphen …
Vacature

Lid rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn is op zoek naar een lid voor de rekenkamercommissie. Samen met de andere leden van de rekenkamercommissie bepaal je mede de onderzoeksonderwerpen…
22 februari 2021
Rekenkamer Rhenen
Vacature

Gezocht: nieuw lid van de Rekenkamer Rhenen

Samen met de twee andere leden van de rekenkamer begeleidt en coördineer je de onderzoeken. Je stelt de onderzoeksvraag / opzet op, analyseert de bevindingen, trekt conclusies e…
5 maart 2021
Eindhoven
Rapport

Rekenkamerbenchmark Meldingen Openbare Ruimte

Eindhoven heeft een goed doordacht systeem voor Meldingen Openbare Ruimte blijkt uit de benchmark
5 maart 2021
Hoorn
Rapport

Inkoopbeleid gemeente Hoorn, Is alle waar naar zijn geld?

De rekenkamercommissie concludeert dat het inkoopbeleid van de gemeente Hoorn voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat de uitvoering is niet te duur is en dat de gemeent…

Evenementen en agenda

 • 18 december 2020

  Verdiepende module P&C-cyclus voor gemeentelijke rekenkamer(commissies)

  In de verdiepende module P&C-cyclus maakt u kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van uw gemeente en krijgt u inzicht hoe u deze als gemeentelijke rekenkamer(commissie) kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV. In deze m…
 • 21 december 2020

  Webinar Handreikingen energietransitie II

  Handreikingen energietransitie I en II In deze twee webinars worden de handreikingen energietransitie I en II gepresenteerd. De handreikingen beschrijven onderzoekstechnieken in het energiesysteem. De eerste webinar, handreiking energietransitie I, geeft e…

Doorzoek de bibliotheek

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

De NVRR streeft er naar dé autoriteit te zijn op het gebied van publieke verantwoording in Nederland en wil toegevoegde waarde leveren aan rekenkamers en rekenkamercommissies en iedereen die betrokken is bij het werk van deze instanties.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.