Aanmeldformulier ALV + minicongres 24 november 2017

Aanmeldformulier Algemene Ledenvergadering en minicongres NVRR 

In onderstaand aanmeldformulier kunt u aangeven welk gedeelte van de dag u aanwezig zult zijn. Indien u geen gebruik zult maken van de lunch, kunt u dit aangeven bij het veld opmerkingen.

Vervanging Algemene Ledenvergadering
Formeel zijn rekenkamers of rekenkamercommissies lid via de voorzitter. Is de voorzitter verhinderd om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering dan kan hij/zij een officiële plaatsvervanger aanwijzen die onderdeel uitmaakt van de rekenkamer waarvan het lid voorzitter is. Het lid stelt voorafgaand aan de vergadering de secretaris van de NVRR hiervan in kennis (via info@nvrr.nl). De officiële plaatsvervanger wordt geacht volledig mandaat te hebben de rekenkamer van het lid te vertegenwoordigen.

Bent u aanwezig namens meerdere rekenkamers, wilt u dit dan duidelijk op het formulier aangeven? 

 
Naam rekenkamer(commissie) (1)
Naam rekenkamer(commissie) (2)
Naam rekenkamer(commissie) (3)
Naam rekenkamer(commissie) (4)
Titel (ook achtertitel)
Achternaam
Voorletters
M/v
Functie 
E-mailadres
Aanwezig bij:
Dieetwensen/allergieën:
Opmerkingen: