Noordelijk congres "Waarom moeilijk doen als het samen kan?"

20 oktober 2017 09:00 - 10:00 |  Stadhuis Meppel – Grote Oever 26 – 7941 BJ Meppel
Georganiseerd door: Griffiers en sociale ombudsvrouwen van de gemeenten De Wolden en Meppel

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg (WMO, jeugdhulp, participatie) van hun inwoners. Een zeer grote opgave!

Enkele gemeenteraden hebben een sociaal ombudsman/-vrouw aangesteld om een actieve rol te spelen, zodat kwetsbare burgers niet tussen wal en schip vallen èn raadsleden niet overspoeld raken met individuele knelpunten.

Tijdens dit congres gaan we presenteren, delen en verkennen of en wat de meerwaarde van de sociaal ombudsman/-vrouw voor de gemeenteraad en de organisatie is of kan zijn.

Meer informatie vindt u in de flyer.
Klik hier voor het programmaoverzicht.