Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

6 maart 2018 10:00 - 12:15 |  Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht
Georganiseerd door: Landelijke Kenniskring

Agenda Landelijke Kenniskring Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht

10.00 - 10.05u Opening
10.05 - 10.35u Wijzigingen in de BBV
De wijzigingen waren bedoeld om de raad meer te ondersteunen zoals door een aantal indicatoren
verplicht te stellen, zodat gemeenten zich kunnen vergelijken. Maar wat komt daarvan terecht?
Elma van de Mortel betrokken bij dit BBV traject praat ons bij en leidt de discussie over het gebruik
van de indicatoren in de P&C cyclus en de relevantie voor rekenkameronderzoeken.
10.35 - 11.00u De Duisenbergmethode en de rekenkamer
Wat zijn ervaringen en wat betekent het voor de rekenkamer? Kamerleden, leden van Provinciale Staten
of van de gemeenteraad analyseren het jaarverslag en/of de begroting volgens een aantal richtvragen die 
Pieter Duisenberg in de TK heeft geïntroduceerd. Wat betekent dit voor de rekenkamer? 
Tineke van den Biggelaar bespreekt dit vanuit de Eindhovense ervaringen.
11.00 - 11.10u Pauze
11.10 - 11.20u Opbrengsten van de 3D-denktank en stand van zaken Denktank Omgevingswet
11.20 - 11.45u Mededelingen van het bestuur (o.m. Rekenkamerkompas, actieplan Plasterk)
11.45 - 12.15u Landelijke Kenniskring 2018 
Hoe bevalt de huidige werkwijze? Wat kan anders/beter?