Bijeenkomst Landelijke Kenniskring

11 december 2018 10:00 - 12:15 |  Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Georganiseerd door: NVRR Landelijke Kenniskring


Graag nodigen wij u uit voor de najaarsbijeenkomst van de Landelijke Kenniskring met het thema  “Ondermijning”. We zijn blij met de gastspreker Erik de Ruiter die de toelichting verzorgt. Ondermijning is een steeds belangrijker onderwerp. Extra aandacht geeft het rapport van Tops in september 2018.

Erik de Ruiter is gemeentesecretaris van de gemeente Veldhoven en hij is coördinerend gemeentesecretaris Integrale Veiligheid en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de agendering van het thema ‘ondermijning’. Erik de Ruiter heeft voor de regio's Zuid-Oost Brabant en Brabant Noord samen met de provincie een aantal workshops en lezingen verzorgd om het thema Ondermijning "op de kaart te krijgen".

Ondermijning in het algemeen past in een bredere context dan alleen de Brabantse. Na afloop van de presentatie is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen, het uitwisselen van ervaringen en het voeren van een discussie. We gaan met name in op de praktische toepasbaarheid voor rekenkamer(commissie)s.

De ochtend ziet er uit als volgt:

10.00 uur - 10.05 uur

Opening en welkom

10.05 uur - 11.30 uur

Toelichting ondermijning

11.30 uur - 11.45 uur

Koffie/theepauze

11.45 uur - 12.00 uur

Mededelingen bestuur

12.00 uur - 12.15 uur

Rondvraag, plannen 2019 enz.

12.15 uur

Sluiting


U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen aan het secretariaat: info@nvrr.nl . Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,


Tineke van den Biggelaar en Nico op de Laak, voorzitters landelijke kenniskring

____________________________


Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
Tel. 033-2473435 / fax. 033-2460470
E-mail: info@nvrr.nl
website: www.nvrr.nl