Vide bijeenkomst "Effecten van Toezicht" Hoe evalueer je de effectiviteit van toezicht en wat zijn de uitdagingen?

17 mei 2018 15:00 - 17:00 |  Utrecht Centrum (exacte locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt)
Georganiseerd door: Vide
Toegangsprijs: Geen

Op donderdag 17 mei aanstaande staat de eerstvolgende Vide bijeenkomst "Effecten van Toezicht" Hoe evalueer je de effectiviteit van toezicht en wat zijn de uitdagingen? gepland. Deze bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met het Vide-evaluatorennetwerk.

Als toezichthouder wil je weten of je toezichtwerkzaamheden effect hebben:

  • Verbetert het gedrag van actoren in het veld door je toezichtactiviteiten?
  • Welke toezichtactiviteiten dragen het meeste bij aan het gewenste gedrag?
  • Onder welke omstandigheden werken specifieke handhavingsinstrumenten?
  • Wat zijn (ongewenste) neveneffecten van toezicht?
  • Wat zijn andere factoren, buiten het toezicht, die een rol spelen?

Over deze en andere vragen is al veel geschreven en gediscussieerd. Maar de vragen zijn onverminderd van groot belang en raken de essentie van het toezichtwerk!

In deze Vide-bijeenkomst gaan we in op de (on)mogelijkheden om door evaluatieonderzoek de effecten van toezicht vast te stellen.

Twee sprekers met ruime ervaring met evalueren van toezicht gaan in op hun ervaringen en in een interactieve sessie in debat met de zaal.

Sprekers zijn:

  • Prof. dr. mr. Lisette van der Hel RA, Hoogleraar effectiviteit van overheidstoezicht Nyenrode, tevens Strategisch adviseur Handhaving bij de Belastingdienst
  • Dr. Wendy Verdonk, Programmamanager Effectief Instrumentarium en Coördinerend Specialistisch Inspecteur Beleid, Planvorming en Instrumentontwikkeling bij de NVWA

Programma
Datum:
donderdag 17 mei 2018
Aanvang: 15.00 - 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie: Utrecht Centrum (exacte locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt)
Aanmelden: via een mail naar secretariaat@videnet.nl
Kosten: er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een borrel.

Graag tot ziens op donderdag 17 mei!

Met vriendelijke groet,
Vide Evaluatorennetwerk


Vide secretariaat
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
Tel.: +31 33 247 34 61
Fax: +31 33 246 04 70
E-mail: secretariaat@videnet.nl
Website: www.videnet.nl


Meer informatie