Themabijeenkomst: Gemeente, complexe projecten en de rekenkamer

16 mei 2019 17:00 - 21:00 |  Stadhuis, Roermond
Georganiseerd door: Stibabo
Toegangsprijs: 95

Veel grotere lokale projecten ondervinden vertraging, kampen met budgetoverschrijding en kenmerken zich door gebrekkige informatiestromen - zowel extern als ten opzichte van de gemeenteraden - en complexiteit. Talrijke bestuurders zijn door dergelijke projecten in de problemen gekomen. Rekenkamers en rekenkamercommissies hebben de laatste tijd veel van dit soort projecten onderzocht en daar zijn vaste patronen en valkuilen zichtbaar.

Welke lessen kunnen daar uit worden getrokken? Hoe kan worden voorkomen dat dit onderzoek nodig is? Hoe kunnen raad en college beter in positie worden gebracht? Wat zou de rol van de rekenkamers moeten zijn? Daarbij is tevens van belang dat voor de rekenkamers aanzienlijke veranderingen op stapel staan. De minister heeft de invoering van een normbudget aangekondigd. De positie van de rekenkamercommissies gaat
veranderen en ook in de sfeer van de bevoegdheden zijn er diverse mutaties op komst.

Op deze themabijeenkomst wordt geput uit recente ervaringen met complexe projecten. Hoe kan een en ander in goede banen worden geleid? De themabijeenkomst staat onder leiding van prof. mr. Douwe Jan Elzinga. Tijdens de bijeenkomst behandelt een aantal ervaringsdeskundigen de verschillende aspecten van het vraagstuk.

Themabijeenkomst wordt georganiseerd op drie locaties: 

  • Vrijdagmiddag 12 april: Het Jacobijnenhuis, Winsum (Gn): 13.00 u.
  • Woensdagmiddag 15 mei: De Schakel, Nijkerk: 13.00 u.
  • Donderdagmiddag/avond 16 mei: Stadhuis Roermond: 17.00 u.

Meer informatie