NVRR Handreiking "Onderzoek"

30-01-2008 | Publicatie
Categorie NVRR
Bron: NVRR
Korte beschrijving
De NVRR wil met deze handreiking de rekenkamer(commissie)s een instrument in handen geven om die specifieke kenmerken van rekenkameronderzoek goed vorm te geven. Deze handreiking is geen eindproduct, maar een document dat zich kan blijven ontwikkelen al naar gelang de praktijk van het lokale rekenkameronderzoek zich verder uitbreidt en evolueert. De handreiking is een levend document dat op gezette tijden zal worden aangepast en aangevuld met steeds meer ervaringen en voorbeelden van lokale rekenkamers. De handreiking geeft daarmee vooral aan hoe het kán en wat, binnen de wettelijke kaders, de verschillende mogelijkheden zijn.
Publicatie document