Uitkomst "De Drie Vragen" over de adviezen/handreikingen (2011)

29-06-2011 | Publicatie
Categorie NVRR
Korte beschrijving
In juni 2011 heeft de commissie kwaliteitszorg drie vragen uitgezet onder meer om bij de leden te peilen welke bestaande handreikingen momenteel het meest gebruikt worden, waar verder nog behoefte aan is en welke prioriteiten kunnen worden gesteld bij herijken van bestaande of het maken van nieuwe handreikingen. Dit is de samenvatting van de uitkomsten van de drie vragen over adviezen voor rekenkamerwerkzaamheden. De respons was 107, dat betekent dat 45% van de leden heeft meegewerkt aan deze enquĂȘte. De meest gebruikte en meest bekende bestaande handreiking is de handreiking voor onderzoek, gevolgd door de handreiking protocol werkwijze rekenkamer. De minst gebruikte en nagenoeg minst bekende handreiking is die voor publieke uitspraken. De handreiking voor het jaarverslag is wel redelijk bekend, maar wordt desondanks niet veel gebruikt. Met het positionpaper zijn de respondenten het minst bekend. Ruim driekwart van de respondenten mist geen handreikingen. De meest genoemde suggesties, door degenen die wel handreikingen misten, zijn een nieuwe handreiking voor offerte(procedure) en een voor publicatie (communicatie). Iets minder dan een derde van de respondenten heeft geen suggesties voor prioriteiten gedaan. Zij die dat wel deden vonden het vaakst het bijstellen van de (bestaande) handreiking voor onderzoek een prioriteit, gevolgd door het maken van een handreiking voor communicatie / publicatie.
Publicatie document