Beantwoording Kamervragen lid Fokke inzake de berichten ‘Stadsbestuur let onvoldoende op de centen’ en ‘We zijn geen applausmachine van het college’ (ingezonden 15 april 2014)

24-04-2014 | Publicatie
Categorie Algemeen
Korte beschrijving
Beantwoording van de vragen over een het (al dan niet) ontbreken van een deugdelijke jaarrekening bij gemeenten. Tevens beantwoording op de vragen: Welke is de taakverdeling tussen gemeentebestuur, accountant en Rekenkamer ten aanzien van het opstellen van de jaarrekening? Kunt u de taak van elk van deze organen op dit terrein helder uiteenzetten? Deelt u de mening dat het van groot belang is dat de gemeentelijke (financiële) controlemechanismen – zowel accountant als Rekenkamer – op orde moeten zijn, nu het Rijk voornemens is voor honderden miljoenen euro’s aan taken naar gemeenten over te hevelen? Zo ja, welke actie onderneemt u naar aanleiding van dit bericht om de positie van accountant of Rekenkamer te versterken?
Publicatie document