Over de drempel

01-07-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700037a
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
De rkc wil een uitspraak kunnen doen of de gevolgde procedures op het gebied van inkoop en aanbesteding rechtmatig, effectief en integer plaatsvinden, alsmede over de bereikte resultaten van het uitgevoerde beleid.
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Het rapport betreft de bevindingen van deskstudy, interviews en een aantal casus, die zijn beoordeeld. Ook een beknopte benchmark met een viertal andere gemeenten maakt deel uit van het rapport. Ooststellingwerf werkt samen met Opsterland en Weststelingwerf op het gebied van bedrijfsvoering. Ook inkoop en aanbesteding vallen daaronder. De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat die samenwerking wel eens ten koste zou kunnen gaan van de voorkeursbehandeling van lokale ondernemingen. Een verder harmonisatie van drempelbedragen ten aanzien van de aanbesteding is gewenst. Ook beveelt de rkc aan om de rapportage te verbeteren.
Rapport document