Op zoek naar de juiste balans; onderzoek naar de brede schoolontwikkeling in de gemeente Oisterwijk

04-04-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000370
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?
Gericht op
gemeente Oisterwijk
Samenvatting
“Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?” is de centrale vraag geweest in het onderzoek. Samengevat is de conclusie dat de fysieke doelstellingen voldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn uitgewerkt, terwijl de uitwerking van de inhoudelijke doelen mager is geweest. Door een relatie te leggen tussen middelen voor peuterspeelzaalwerk, onderwijsachterstanden, VVE, leefbaarheid en sport en cultuur enerzijds en de brede schoolontwikkeling anderzijds kan beter zichtbaar worden in welke mate deze middelen bijdragen aan de inhoudelijke doelen van de brede schoolontwikkeling.
Rapport document