Zelf doen, samen doen of uitbesteden? Een onderzoek naar de efficiënte en effectieve uitvoering van taken bij uitbesteding en samenwerking

07-11-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000370
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
De rekenkamercommissie beoogt met dit onderzoek lessen te trekken uit het verleden. Deze kunnen worden betrokken bij toekomstige keuzes over zelf doen, samenwerken of uitbesteden van gemeentelijke taken, zodat efficiency, effectiviteit en een kwalitatief goede dienstverlening aan burgers zoveel mogelijk worden gewaarborgd.
Gericht op
raad en college van Oisterwijk
Samenvatting
Gemeenten kunnen ervoor kiezen om taken zelf uit te voeren, hiervoor samenwerking te zoeken met medeoverheden of private partijen of om de uitvoering geheel uit te besteden. Oisterwijk verkent op dit moment samenwerking op een aantal terreinen met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle. Vanuit de vraag hoe effectief en efficiënt de samenwerking/uitbesteding inclusief de aansturingsvraag verloopt en welke lessen te trekken zijn met het oog op de toekomst heeft de rekenkamercommissie een drietal cases bestudeerd en geanalyseerd. De lessen hieruit kunnen worden betrokken bij toekomstige keuzes zodat efficiency, effectiviteit en een kwalitatief goede dienstverlening aan burgers zoveel mogelijk worden gewaarborgd.
Rapport document