Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst.

16-05-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003c6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat zijn de effecten van de bezuinigingen die de gemeente Voorst heeft doorgevoerd en is daarbij rekening gehouden met de uitgangspunten van de gemeenteraad?
Gericht op
Gericht op de gemeenteraad.
Samenvatting
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten van de bezuinigingen zijn die de gemeente Voorst heeft doorgevoerd en of daarbij rekening is gehouden met de uitgangspunten van de gemeenteraad.
Rapport document