Reserves en voorzieningen van de gemeente Oisterwijk

06-04-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000370
Type onderzoek: Doelmatigheid Rechtmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre gaat de gemeente Oisterwijk rechtmatig en doelmatig om met reserves en voorzieningen?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Inzicht in de reserve- en voorzieningenpositie geeft de raad handvatten bij het maken van politieke keuzes. De gemeente Oisterwijk gaat rechtmatig maar niet erg doelmatig om met haar reserves en voorzieningen. Heldere uitgangspunten voor beleid ontbreken nog, waardoor de mogelijkheden om te sturen voor de raad worden beperkt. De rekenkamercommissie adviseert de inzichtelijkheid van de staat van reserves en voorzieningen te vergroten en werk te maken van de actualisering van beheerplannen. Bij de start van de begrotingscyclus zou de raad een debat moeten voeren over de vermogenspositie.
Rapport document