Voorjaarsbijeenkomst Kring Noord - Innovatief Rekenkameronderzoek 2.0 - verslag incl. presentaties

16-06-2014 | Publicatie
Categorie NVRR
Korte beschrijving
Vernieuwende vormen van onderzoek en vernieuwende vormen van presentatie en aanbieding kwamen aan bod deze middag. Julien van Ostaaijen gaf inzicht in innovatie mogelijkheden voor rekenkamers en Werner Zuurbier ging in op innovatie als techniek.
Trefwoorden: NVRR Kring
Publicatie document