Wat is goed voor de wijk; evaluatie wijkgericht werken Wageningen

28-01-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003cc
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
A. Hoe is het WGW in Wageningen opgezet en wat zijn de resultaten? B. Hoe is voorzien in informatie-uitwisseling met de raad? C. Hoe doeltreffend en doelmatig is het WGW? D. Welke mogelijkheden zijn er om het WGW in Wageningen verder te verbeteren?
Gericht op
College, raad en gemeentelijke organisatie
Samenvatting
De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek van de Rekenkamer Wageningen heeft betrekking op het maken van een heldere keuze voor de toekomst van het wijkgericht werken. "Maak een heldere bestuurlijke keuze voor het al dan niet continueren van het wijkgericht werken. Baseer de keuze op een afwegingsproces waarbij ook inwoners en maatschappelijke partners kunnen inspreken. Dan kan wijkgericht werken een goed instrument zijn voor een evenwichtige verhouding tussen burgers en overheid. Stel -indien besloten wordt verder te gaan - op hoofdlijnen - bestuurlijke kaders voor het wijkgericht werken vast m.b.t. tot de strekking van het wijkgericht werken”.
Rapport document