Zelfsturing op het goede spoor? Een onderzoek naar de rol van inwoners van Peel en Maas bij een terugtredende overheid

01-06-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000480
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Is de samenleving in Peel en Maas klaar om de gevolgen van de terugtredende overheid op te vangen? En hoe draagt zelfsturing daaraan bij?
Gericht op
Gemeenteraad en gemeentelijke organisatie
Samenvatting
Uit het onderzoek volgt dat de samenleving in Peel en Maas goed op weg is om de gevolgen van de terugtredende overheid, door de beleidsveranderingen en voorgenomen bezuinigingen rondom de drie decentralisaties, op te (kunnen) pakken. Vooral op het terrein van zorg en de Participatiewet tonen inwoners zich in staat en bereid. Met name voor taken op het gebied van de Jeugdzorg is verder onderzoek noodzakelijk. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentenstudie, een enquête onder 385 inwoners van de gemeente en 19 interviews met betrokkenen bij dorpsoverleg en professionals van zorg- en/of welzijnsinstellingen.
Rapport document