Doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Achtkarspelen

19-08-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe kan de effectiviteit en de doelmatigheid van het re-integratiebeleid verbeterd worden en hoe kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van dit beleid versterken?
Gericht op
Gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
De gemeente Achtkarspelen is er in geslaagd het bijstandsvolume met 13% te reduceren. (landelijke ligt de daling op gemiddeld 11%). Deze afname is voor het grootste gedeelte gerealiseerd onder de doelgroep jongeren en clienten met een A-routering. Hieruit blijkt dat de gemeente vooral succes heeft gehad bij de re-integratie van de doelgroep die dicht bij de arbeidsmarkt staat.
Rapport document