Resultaten van eerdere onderzoeken door de Rekenkamercommissie

02-07-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003c6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op de onderzoeken "Monitoring Programmabegroting" en "Subsidiebeleid' van de Rekenkamercommissie nagekomen?
Gericht op
Gemeente Voorst
Samenvatting
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre de afspraken, toezeggingen c.q. aanbevelingen betrekking hebbende op twee eerdere onderzoeken van de Rekenkamercommissie zijn nagekomen. Het gaat dan om de onderzoeken "Monitoring Programmabegroting" en "Subsidiebeleid".
Rapport document