Wet maatschappelijke ondersteuning (2011)

17-01-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003c6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Onderzoek door ambtenaren buurgemeente waarmee samenwerkingsovereenkomst is.
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële kaders, voor de jaren 2008 - 2009 gerealiseerd en zijn de meet- en informatiesystemen adequaat ingericht?
Gericht op
Gemeente Voorst
Samenvatting
Onderzocht is in hoeverre in de gemeente Voorst het vastgestelde beleidsplan Wmo, met inachtneming van de financiële kaders, voor de jaren 2008 - 2009 gerealiseerd zijn en of de mee- en informatiesystemen adequaat zijn ingericht.
Rapport document