Beheer en exploitatie binnensportaccommodaties

25-05-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003c6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Ambtenaar van buurgemeente, o.b.v. samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissies samen met een vrijgevestigd onderzoeker.
Onderzoeksvraag
Hoe verloopt het beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties van 2007 tot en met 2010 ten opzichte van de verwachtingen en ten opzichte van andere gemeenten, en welke risico's loopt de gemeente?
Gericht op
Gemeente Voorst
Samenvatting
Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de afspraken die zijn gemaakt over beheer en exploitatie voor de binnensportaccommodaties in de gemeente Voorst. Daarnaast zijn de opbrengsten, kosten en bezettingsgraden van de verschillende accommodaties in kaart gebracht. Tot slot is een vergelijking gemaakt met andere gemeenten en is bepaald welke risico's de gemeente loopt op het gebied van binnensportaccommodaties.
Rapport document