Waar staat de gemeente Voorst met de Publieke Dienstverlening?

09-05-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003c6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Onderzoek door ambtenaar buurgemeente, waarmee samenwerkingsovereenkomst is.
Onderzoeksvraag
Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie de stand van zaken in de gemeente Voorst t.a.v. de publieke dienstverlening in beeld brengen. Concreet is onderzocht in hoeverre de gemeente Voorst voldoet aan de verplichten van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (met de voordelen die daarmee zijn beoogd) , de normen ten aanzien van publieke dienstverlening en waar de gemeente Voorst staat in het traject van "Gemeente heeft Antwoord" ?
Gericht op
Gemeente Voorst
Samenvatting
De algemene conclusie is dat de gemeente Voorst voldoet aan de actuele verplichtingen van het NUP. Voor een beoordeling of de beoogde voordelen ook worden behaald is aanvullend (landelijk) onderzoek nodig. Voorst gebruikt de (VNG) normen voor de publieke dienstverlening niet, maar heeft wel een eigen interne norm voor het mailverkeer. Er wordt op deze norm gestuurd voor zover deze mails in het gemeentelijk postregistratiesysteem worden vastgelegd. Voorst beweegt zich tussen fase 1 en 3 (van de 5 fasen) in het traject Gemeente heeft Antwoord.
Rapport document