Delta: comfortabele en knellende verbinding

17-04-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Op welke wijze oefenen de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uit op verbonden partij Delta?
Gericht op
Gemeente Voorst
Samenvatting
Onderzocht is op welke wijze de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uitoefenen op verbonden partij Delta. De toetsing van de gemeentelijke praktijk aan het normenkader geeft voor beide gemeenten een overwegend positief beeld. Wel zijn enkele aanscherpingen aan te brengen. Een belangrijke conclusie is ook, dat alle ontwikkelingen die nu spelen om een heroriëntering vragen van de eigen visie op het sociale domein, ook in relatie tot Delta.
Rapport document