Kaderstelling

19-12-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002a8
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe geeft de gemeenteraad van Bergeijk invulling aan zijn kaderstellende rol en wordt dit als optimaal ervaren tegen de achtergrond van het dualisme?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De kaderstelling kan nog beter als de gemeenteraad goed voor ogen houdt wat kaders eigenlijk zijn, als die op het juiste moment met elkaar besproken worden en als ze niet verward worden met doelen.
Rapport document