Onderzoek naar de gesubsidieerde instellingen

04-04-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002a8
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre zet de gemeente Bergeijk het subsidie-instrument doelmatig en rechtmatig in?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Het subsidiebeleid is aan een herziening toe, waarbij er een directere relatie moet komen tussen het bereiken van de beleidsdoelen en de hoogte van de subsidie.
Rapport document