Digitale veiligheid

02-07-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 52a8d0b21d0d8af824001d1d
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In het onderzoek zijn de volgende vragen gesteld: • is het mogelijk oneigenlijke toegang tot (belangrijke) systemen en bestanden te krijgen? • wat zijn de zwakke plekken in de beveiliging tegen het oneigenlijk benaderen van gevoelige informatie bij de gemeente?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag.nl veilig te zijn. Op het interne netwerk werden de nodige kwetsbaarheden in de veiligheid gevonden. De rekenkamer beveelt aan digitale veiligheid meer bestuurlijke aandacht te geven en periodiek integrale testen uit te voeren.
Rapport document