Openbaar, tenzij - provincie Noord-Holland

02-06-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Type onderzoek: Doelmatigheid Rechtmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Volgt de provincie de regels omtrent het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding?
Gericht op
Noord-Holland
Samenvatting
De Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies de regels omtrent geheimhouding volgen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om PS en GS handvatten te bieden voor het verbeteren van de procedures rondom geheimhouding.
Rapport document