Aanbieding van het Onderzoek Projectramingen

01-12-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Onderzoek doen naar de ramingmethoden en -technieken en de budgettaire verwerking van investeringsramingen die bij een drietal investeringsprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn gebruikt.
Gericht op
HH van Delfland
Samenvatting
In opdracht van de Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het onderzoeks- en adviesbureau Twijnstra Gudde in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de ramingmethoden en -technieken en de budgettaire verwerking van investeringsramingen die bij een drietal investeringsprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn gebruikt. Het ging om de projecten “nieuwbouw gemaal Vlotwatering”, “kadeverbetering Aalkeet Buitenpolder langs zuidbuurt” en “waterberging Lange Kruisweg”.
Rapport document