Natuurbeheer in beeld - provincie Noord-Holland

25-02-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe doeltreffend en doelmatig zijn de provinciale natuurbeheersubsidies in de periode 2007-2012.
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
De Rekenkamer heeft zich in haar onderzoek vooral gericht op de gedecentraliseerde subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer in de periode 2007-2012. Nu ook andere onderdelen van het natuurbeleid gedecentraliseerd worden, is het zaak dat de provincie inhoudelijk en procesmatig stuurt. Om hier invulling aan te geven heeft de Rekenkamer op basis van de conclusies en globale kennis van de toekomstige ontwikkelingen een aantal aanbevelingen geformuleerd. Voor een toelichting op deze aanbevelingen verwijzen wij u naar het rapport.
Rapport document