Onderzoek Investeringsprogramma Flevoland - Almere

20-08-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hebben de provincie Flevoland en de gemeente Almere de aanbevelingen uit de evaluatie van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere opgepakt en wordt daarmee het programma ook beter uitgevoerd.
Gericht op
Flevoland en Almere
Samenvatting
Het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)is voortgekomen uit een convenant dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere in 2006 hebben gesloten. Doel van IFA is het versterken van de economische positie en het creëren van een uniek stedelijk klimaat in Almere. De provincie Flevoland heeft hiervoor oorspronkelijk € 100 mln. beschikbaar gesteld. Projecten die met IFA-gelden zijn gerealiseerd zijn bijvoorbeeld de Hogeschool Windesheim en de verhoogde busbaan in Almere. In 2010 is de eerste periode van IFA geëvalueerd.
Rapport document