Quick scan omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten)

31-10-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
De doelstelling van deze quick scan is het bieden van overzicht op hoofdlijnen in de stand van zaken met betrekking tot de vorming van de Omgevingsdiensten en het – mede op basis van een vergelijking tussen de Omgevingsdiensten in de Randstadprovincies – benoemen van aandachtspunten.
Gericht op
provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Samenvatting
De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de vorming van de Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten) in de provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De doelstelling van de quick scan is het bieden van een overzicht op hoofdlijnen in de stand van zaken met betrekking tot de vorming van de Omgevingsdiensten en het – mede op basis van een vergelijking tussen de Omgevingsdiensten in de Randstadprovincies – benoemen van aandachtspunten.
Rapport document