Treasury

16-11-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000362
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Voldoet de opzet, de uitvoering van de treasuryfunctie en de informatievoorziening aan de gemeenteraad volgens de eisen die daaraan mogen worden gesteld?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Onderzocht is of de opzet, de uitvoering van de treasuryfunctie en de informatievoorziening aan de gemeenteraad volgens de eisen verloopt.
Rapport document