Realisatie bezuinigingen 2011

02-09-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000362
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
De volgende vragen zijn bij het onderzoek leidend: 1. Welke bezuinigingsbesluiten zijn genomen? 2. Zijn deze bezuinigingen (peildatum: 1 juli 2013) gerealiseerd? 3. Welke factoren hebben een rol gespeeld? Wat zijn belemmerende en wat zijn succesvolle factoren en omstandigheden? 4. Waar zijn mogelijk verbeteringen voor de toekomst te realiseren?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Met het onderzoek (quickscan) is de vraag beantwoord of en in hoeverre uitvoering is gegeven aan de bezuinigingsmaatregelen en wat daarvan de (te verwachten) resultaten zijn.
Rapport document