Leerlingenvervoer

18-12-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000362
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
1. Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan de verordening? 2. Bereikt de gemeente met uitvoering van de verordening de vooraf gestelde doelen ten aanzien van bereik en kwaliteit? 3. Welke uitgaven zijn met uitvoering van de verordening gemoeid en aan wie komen deze ten goede? 4. Hoe hebben de kosten zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en wat is de prognose, mede gelet op mogelijke veranderingen van wetgeving?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Het onderzoek brengt in beeld hoe de gemeente de Verordening leerlingenvervoer uitvoert, wat de kwaliteit van het vervoer is, hoe de kosten zich ontwikkelen en welke sturingsmogelijkheden de gemeente heeft.
Rapport document