Effect van herindeling

27-03-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000362
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat zijn de effecten van de herindeling, zijn de doelstellingen behaald en waar kan de gemeente zich versterken?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Bij wet van 29 mei 2006 werden de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwkoop ingaande 1 januari 2007. Doelstelling van de vrijwillige samenvoeging was versterking van de bestuurskracht. De kernopgave van de nieuwe gemeente zou liggen in het op goede wijze invulling geven aan de lokale economie, recreatie en landbouw, waarbij goed rekening wordt gehouden met de verschillende kernen die het gebied omvat. Samenvoeging zou verder een versterking betekenen van de regionale bestuurlijke verhoudingen in de Rijnstreek en van samenwerking. Het onderzoek is gericht op de effecten van de herindeling, met name de vraag of en in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en op welke terreinen de gemeente zich nog kan versterken.
Rapport document