Instroombeleid

01-04-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Enschede
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het beleid van de gemeente Enschede efficient en effectief in het beperken van de instroom in de Wwb (Wet werk en bijstand)?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Met de introductie van de Wwb in 2004 krijgen gemeenten meer vrijheid om het bijstandsbeleid vorm te geven. Tegelijkertijd worden gemeenten financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het bijstandsbeleid. Als gevolg hiervan trachten gemeenten het beroep op de Wwb te beperken. De gemeente Enschede behoort tot de groep gemeenten met een structureel tekort op het inkomensdeel van de Wwb en zet daarom intensief in op beleid om de bijstandslasten te verminderen. Hiertoe ontwikkelt zij beleid om de instroom tegen te gaan.
Rapport document