De groei van het CJG: CJG-ontwikkeling in Enschede

01-02-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Enschede
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Ligt de CJG-vorming in de gemeente Enschede op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en draagt het CJG als middel bij aan de opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar en aan de coördinatie van zorg (één gezin, één plan)?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De Algemene Rekenkamer voerde in samenwerking met 29 lokale rekenkamers een onderzoek uit naar de CJG-ontwikkeling. De rekenkamer Enschede heeft zich aangesloten bij dit onderzoek. De lokale rekenkamers doen onderzoek in hun gemeente, de Algemene Rekenkamer schrijft een landelijk rapport over de CJG-ontwikkeling. Het rapport van de Algemene Rekenkamer wordt rond de zomer 2012 verwacht.
Rapport document