Quick scan Bestuursprogramma Gemeente Coevorden: Benchmark B&W bestuursprogramma 2006 – 2010

26-01-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003fe
Type onderzoek:
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is de kwaliteit van het bestuursprogramma “Coevorden werkt” als sturingsinstrument voor sturing en controle ten aanzien van het meerjarig beleid en welke verbeteringen zijn gewenst in daarvan afgeleide sturingsdocumenten?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Het bestuursprogramma vormt voor de raad een goed aangrijpingspunt voor sturing vooraf, monitoring tijdens en controle achteraf op het meerjarig te voeren beleid in de gemeente Coevorden, met specifieke, meetbare en tijdgebonden prestatie- en effectdoelstellingen en een meerjarige financiële onderbouwing.
Rapport document