Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering - provincie Utrecht

12-03-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Heeft de provincie voldoende grip op de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering
Gericht op
provincie Utrecht
Samenvatting
In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de verankering van nazorg in de Wet bodemsanering heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de plantoetsing en handhaving bij nazorg. Ook is aanvullend dossieronderzoek uitgevoerd bij 10 nazorglocaties.
Rapport document