Nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering - provincie Flevoland

27-11-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Heeft de provincie voldoende grip op de nazorg bij restverontreiniging na bodemsanering.
Gericht op
provincie Flevoland
Samenvatting
In 2006 heeft nazorg een uitdrukkelijke plek in de wet gekregen. Vanaf dat moment is een nazorgplan verplicht, dat ter instemming aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Zes jaar na de verankering van nazorg in de Wet bodemsanering heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de plantoetsing en handhaving bij nazorg. Er is geen aanvullend dossier onderzoek uitgevoerd, omdat nazorg minder omvangrijk is in Flevoland vanwege de relatief schone bodem.
Rapport document