Inzicht in doeltreffendheid van subsidies - provincie Flevoland

06-03-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre heeft de provincie inzicht in de doeltreffendheid van provinciale subsidies en wat is de doeltreffendheid van de geselecteerde subsidie.
Gericht op
provincie Flevoland
Samenvatting
Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het provinciale beleid. Dit onderzoek richt zich op het inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. In oktober 2012 heeft de Rekenkamer het tweede deel van het onderzoek naar subsidies gepubliceerd van een evaluatie naar de doeltreffendheid van één subsidie per provincie.
Rapport document