Onverantwoord wachten op Jeugdzorg

13-03-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers met elkaar
Onderzoeksvraag
Wat is de kwaliteit van de rapportages van de provincies en stadsregio’s over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan negen weken wacht op jeugdzorg?
Gericht op
Landelijk
Samenvatting
De Rekenkamers Amsterdam, Den Haag, Oost-Nederland en Randstedelijke Rekenkamer hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de rapportages over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan negen weken wacht op jeugdzorg. Het betreft een landelijk onderzoek dat is uitgevoerd in de twaalf provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. Eind 2009 hebben de provincies en stadsregio’s afspraken met het Rijk gemaakt over de aanpak en de financiering van de jeugdzorg in 2010 en 2011. De inzet is dat kinderen binnen negen weken worden geholpen. Langer wachten kan, als dat volgens Bureau Jeugdzorg voor de betreffende jongere inhoudelijk verantwoord is.
Rapport document