Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal provincie Noord-Holland

31-05-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In welke mate zijn of worden de aanbevelingen uit het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ door Gedeputeerde Staten uitgevoerd.
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
De Rekenkamer heeft begin 2010 in het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de prestatieafspraken in de jeugdzorg tussen de provincies en het Rijk en het verbeteren van de informatievoorziening. Medio 2010 heeft de voormalige Statencommissie Sociale Infrastructuur van de provincie Noord-Holland de Rekenkamer gevraagd de uitvoering van de aanbevelingen te onderzoeken. Dit rapport bevat de resultaten van het zogenoemde doorwerkingsonderzoek.
Rapport document