Vitaal platteland provincie Noord-Holland

29-03-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre draagt het provinciale beleid gericht op sociaal-economische vitalisering van het platteland bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en is de daarbij gevolgde aanpak doeltreffend.
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV-bereikbaarheid. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre het provinciale beleid gericht op sociaal-economische vitalisering van het platteland bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid en of de daarbij gevolgde aanpak doeltreffend is.
Rapport document