Vitaal platteland provincie Utrecht

29-03-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre draagt het provinciale beleid gericht op sociaal-economische vitalisering van het platteland bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en is de daarbij gevolgde aanpak doeltreffend.
Gericht op
provincie Utrecht
Samenvatting
Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV-bereikbaarheid. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre het provinciale beleid gericht op sociaal-economische vitalisering van het platteland bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid en of de daarbij gevolgde aanpak doeltreffend is.
Rapport document