Regie op herstructureren bedrijventerreinen – provincie Flevoland

04-01-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre geeft de provincie beleidsmatig invulling aan de eisen die in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 aan de provinciale herstructureringsprogramma’s (PHP’s) gesteld worden?
Gericht op
provincie Flevoland
Samenvatting
Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Veel bedrijventerreinen (zo’n 30 procent) zijn echter verouderd. De provincies hebben provinciale herstructureringsprogramma’s opgesteld, ten behoeve van de versnelde herstructurering van 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre de provincies beleidsmatig invulling geven aan de eisen die in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 aan deze programma’s gesteld worden. Deze eisen hebben betrekking op de herstructureringsopgave (omvang, locaties e.d.), de financiering, regionale samenwerking, duurzaam beheer en onderhoud en de vormgeving van de uitvoering.
Rapport document