Doorwerking Grip op grote projecten - provincie Zuid-Holland

18-05-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Heeft het Rekenkamerrapport Grip op grote projecten geleid tot een betere betrokkenheid van PS bij grote projecten?
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Samenvatting
Het rapport 'Grip op grote projecten' was in 2007 één van de eerste onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer. Destijds is onderzocht in hoeverre de Randstedelijke provincies algemene procesafspraken maakten over de besluitvorming en de informatievoorziening bij grote projecten en hoe de besluitvorming en informatievoorziening in een aantal praktijkgevallen daadwerkelijk waren verlopen. In het rapport 'Doorwerking Grip op grote projecten' heeft de Rekenkamer onderzocht wat de provincies met de aanbevelingen uit het rapport 'Grip op grote projecten' hebben gedaan en of de betrokkenheid van Provinciale Staten bij grote projecten is verbeterd.
Rapport document